Den oroliga själen

Människan är den enda levande varelsen som kan planera för sin och andras framtid. Hen kan idag agera utifrån hur den förväntade morgondagen ska se ut. Denna antecipatoriska egenskap har både skapat fantastiska möjligheter och destruktiva begränsningar. I teorin låter det som ett väldigt bra verktyg men har i praktiken visat sig kunna få helt […]

Konflikthantering inom Kriminalvården

När de flesta hör begreppet konflikthantering och medling så tänker de på olika större sammandrabbningar som krig mellan två länder. Detta är dock någonting   som är vardag för vissa arbetsgrupper som exempelvis polisen och Kriminalvården. I de allra flesta fallen slipper man anlita en begravningsbyrå, så som lavendla.se, tack vare den goda utbildning som personalen inom […]

Svenska FN-förbundet

Det svenska FN-förbundet är en ideell organisation som grundades år 1957. Dess allra främsta uppgifter består av att skapa ett starkare och bättre utgångsläge för Förenta Nationerna. Den svenska grenen är en fristående medlemsorganisation, och är därför inte en del av FN-systemet. Organisationens kansli ligger beläget i Stockholm, och ungefär 5600 medlemmar finns fördelade på […]