Medling i skulder och tvister

Ibland kan det ske att en skuld eller en tvist om en sådan uppstår. Det här kan ske mellan privatpersoner, mellan olika företag eller mellan en privatperson och ett företag. Ibland kan det förekomma en del sura miner och det kan vara svårt att veta vem som har rätten på sin sida. Det kan behövas en hel del medling och det är inte alls ovanligt att tvisten till slut hamnar i domstol.

 

När en skuld ska drivas in

När en skuld uppstår kan tillvägagångssättet variera beroende på flera saker. I de allra flesta fall skickas först en påminnelse ut. Om inget händer då kan skulden gå vidare till ett inkassobolag och de kan i sin tur ha en tjänst för delgivning vilket betyder att en person från inkassobolaget söker upp den person som är skyldig pengar för att få denne att skriva på ett papper om att denne blivit delgiven om skulden. Det sker ofta om man inte får tag på gäldenären på annat sätt.

Om inte heller inkassobolaget får in pengarna kan skulden sedan gå vidare till Kronofogden och då tillkommer ytterligare kostnader. De i sin tur delger gäldenären, och det kan ta en del tid innan delgivningen kommit fram. Först efter det kan skulden utmätas.

Komma fram till en lösning

Ibland kan man genom medling och samtal komma fram till en lösning. Kanske kan skulden betalas av på flera avbetalningar, eller så kan man komma överens om ett totalbelopp kunden ska betala vid ett tillfälle längre fram. I de allra flesta fall kan man komma överens om ett sätt att lösa skulden utan att behöva gå vidare till domstol och annat. Det sparar både tid och pengar för alla parter.

När skulden inte kan betalas

Ibland är det så att en person inte kan betala en skuld. Då kan man behöva begära en utmätning. Då går Kronofogden in och ser över vilka inkomster och tillgångar personen har. Om det går, kommer Kronofogden att dra av pengar på personens lön, eller sälja tillgångar för att skulden ska bli betalad. Om det inte finns något att sälja eller några pengar att ta av, ligger skulden kvar.

 

Hur fungerar medling?

Medling är en slags förhandling mellan de två parterna. Det är till viss del en medling som kan ske om en skuld går vidare till en tingsrätt. Där står domstolen som en opartisk del mellan borgenär och gäldenär. Målet med medlingen är att parterna ska komma överens om en lösning.

Extra kostnader som kan uppkomma

I samband med att en skuld uppstår kan kostnaderna snabbt skena iväg. Det är räntor, inkassoavgifter, delgivningskostnader, rättegångskostnader och annat som kan behöva betalas. Det är därför klokt att se om man inte kan komma överens med den man är skyldig pengar så snart som möjligt. På så sätt kan man minska ner kostnaderna runt omkring skulden.