Förmedla konflikthantering som MBA

Förkortningen MBA står för Master of Business Administration och är en fantastisk titel att erhålla för den som är intresserad av management, företagsdrivande och ledarskap. Den ger inte bara tyngd åt dig som individ utan även åt hela företaget, och låter dig få djupare insikter och praktiska kunskaper om hur allt fungerar bäst.

För dig som är driven och ambitiös är en bra utbildning för att bli executive MBA ett viktigt steg i karriären och låter dig även förmedla dina kunskaper till alla omkring dig. På ett företag är saker som investeringar och marknadsföring oerhört viktiga, men också skicklig konflikthantering och medling mellan alla inblandade.

Olika strategier för olika situationer

På ett företag kan konflikter uppstå på många ställen. Det kan exempelvis vara mellan anställda, mellan anställda och kunder, mellan kunder och chefer och mellan chefer och anställda. Små “bränder” börjar blossa upp ibland och då är det viktigt att kunna släcka dem snabbt så att de inte utvecklas till stora infernon. Även det minsta missförstånd kan leda till onödig stress på jobbet som i sin tur leder till andra problem. Genom din utbildning har du redan fått många värdefulla verktyg för att klara av olika situationer, men det är också viktigt att du förmedlar dem vidare på ett rakt och enkelt sätt.

Ta till exempel en hetsig konflikt mellan en anställd och en klient. Det är väldigt lätt att falla i fällan av att bara stå och tjafsa, utan att endera parten egentligen hör vad den andra säger utan snarare väntar på sin tur att tala. Här kan tekniker för att främja aktivt lyssnande vara värdefulla, som att upprepa vad den andre sagt och fråga om du uppfattat det rätt. Det går också att vända på steken och be den andre upprepa vad din åsikt är, även om personen i fråga tycker att du har fel.

En annan situation kan uppstå i ledningen och handla om hur företaget ska tas till nästa nivå, vilka de bästa investeringarna är eller hur en ny tjänst eller produkt ska marknadsföras. Åter är det viktigt att alla röster får höras men också att alla verkligen förstår varandras argument. Många gånger kan en konflikt lösas genom något så enkelt att alla tar en liten paus och sammanstrålar igen efter några timmar eller dagen därpå. Med en gedigen utbildning bakom dig kan du hjälpa alla, inklusive dig själv, att nå de bästa lösningarna.