Konflikthantering inom Kriminalvården

När de flesta hör begreppet konflikthantering och medling så tänker de på olika större sammandrabbningar som krig mellan två länder. Detta är dock någonting

 

som är vardag för vissa arbetsgrupper som exempelvis polisen och Kriminalvården. I de allra flesta fallen slipper man anlita en begravningsbyrå, så som lavendla.se, tack vare den goda utbildning som personalen inom dessa och andra myndigheter får.

Många tänker på just polisen när de tänker på arbetsgrupper och konflikthantering, och de allra flesta glömmer bort Kriminalvården. Detta skulle kunna bero på att Kriminalvården generellt sett är en myndighet som allmänheten har väldigt dålig insikt i. Men faktum är att med tanke på vilka individer Kriminalvården har kontakt med dagligen så är det oundvikligt att konflikter uppstår.

Utbildning

Alla medarbetare inom Kriminalvården, som har genomgått grundutbildningen, har en grundläggande utbildning och kunskap inom konflikthantering för att kunna klara av den mest akuta situationen. Sedan finns det en grupp som kallas för insatsstyrkan. De är extra utbildade på att hantera våldsamma situationer och omhänderta en eller flera individer. Denna grupp arbetar nära tillsammans med en person som är utbildad till förhandlare. Dennes uppgift är att försöka förhindra att en situation ska eskalera och istället lösa den på ett lugnt och fredligt vis.

Agerande

Det första som händer inne på en anstalt när en konflikt uppstår är att personalen försöker lugna situationen. Om detta inte går, eller om det redan har passerat en viss punkt, så trycker någon på larmet och mycket mer personal ansluter till platsen. Oftast räcker detta för att lösa en uppkommen situation, men ibland så går det helt enkelt inte. När dessa situationer uppstår så fryser man läget och kallar in insatsstyrkan och förhandlare. I det första skedet så pratar förhandlaren med individen och försöker lösa situationen på ett så fredligt sätt som möjligt. Denna förhandlare har god kunskap om människor och förståelse för hur vissa saker kan eskalera utifrån vad som till synes är en skitsak. Det är förhandlaren som avgör i vilket läge det inte längre är möjligt att prata sig ur situationen och lämnar i så fall över till insatsstyrkan så att de får omhänderta personen.

Insatsstyrkan tränar ofta på olika situationer och utifrån olika förutsättningar. De gör en bedömning om personen har något vapen eller inte och använder sig sedan av taktiska hjälpmedel så som hjälmar, skyddsutrustning, sköld, batong och OC-spray för att på ett så tryggt sätt som möjligt göra ett ingripande.

Resultatet

Det kan låta som om det hela ofta resulterar i diverse skador, både hos personalen och klienten, men det är förvånansvärt sällan som det uppstår några allvarliga komplikationer efter ett ingripande. Den träning som all personal får genomgå och ständiga övningar gör att det hela går till på ett förhållandevis riskfritt sätt.