Hur ska du hantera konflikter på distans?

Nu i pandemitider är det många företag som ställt om och arbetar mer eller mindre fulltid på distans. Dock kan det uppstå konflikter mellan anställda precis som när jobbet sker på kontoret. Hur ska man egentligen tänka om konflikter på distans? Den speciella situationen som vi befinner oss i kan dessutom betyda att folk är lite känsligare än vanligt.

Det är vanligt med konflikter på distans

En vanlig missuppfattning är att det inte sker några konflikter på distans eftersom alla sitter var för sig. Men eftersom man fortfarande kommunicerar via mejl och videomöten samt i andra arbetsverktyg kan det uppstå konflikter precis som när man sitter på ett kontor. Att arbeta på distans betyder också att företaget måste ha en ny typ av ledarskap när det handlar om att lyssna och coacha personalen. Det första steget till en bättre arbetsmiljö är att du är medveten om att konflikter kan uppstå och att du är uppmärksam på varningstecken.

Något som ofta avslöjar folk och deras konflikter är kroppsspråket. Det har du som chef kanske inte tillgång till på samma sätt som när ni träffas fysiskt varje dag. Därför blir det ännu viktigare att regelbundet stämma av med dina medarbetare och höra hur allting fungerar på jobbet.

Hyr ett fysiskt kontor några timmar i veckan

Även om ni arbetar på distans så kan det vara lämpligt att hyra ett kontor några timmar i veckan. De flesta har lättare att prata öga mot öga när det rör sig om konflikter, vilket också kan vara ett känsligt ämne. I Stockholm kan du hyra flexibla kontor via Workaround. Du kan välja om du endast vill ha kontorsplatser i ett kontorslandskap eller ett stängt rum. Det ger dig möjlighet att kalla in dina medarbetare till enskilda möten om det skulle uppstå någon form av oegentligheter. Det visar också vikten av att du som chef vinner dina medarbetares förtroende så de vågar öppna upp sig för dig.

Utvärdera informationen inför framtiden

När det kommer till konflikter är det alltid bäst om de löses så tidigt som möjligt. Ju längre saker får ligga och gro desto svårare blir det för medarbetare att återgå till det normala. Därför bör du utvärdera informationen så snart du får höra att det råder en konflikt och fundera på hur du ska ta det vidare. Om ni bara arbetar på distans tillfälligt på grund av corona måste du även tänka på att ni förr eller senare kommer träffas och arbeta tätare inpå varandra åter igen.