Den oroliga själen

Människan är den enda levande varelsen som kan planera för sin och andras framtid. Hen kan idag agera utifrån hur den förväntade morgondagen ska se ut. Denna antecipatoriska egenskap har både skapat fantastiska möjligheter och destruktiva begränsningar.

I teorin låter det som ett väldigt bra verktyg men har i praktiken visat sig kunna få helt andra konsekvenser. Den mänskliga historien har präglats av krig, konflikter och orättvisor. Det här har gång på gång tagit oss tillbaka till den eviga frågan om människan i grunden är god.

En vaggande visa

Kommunikation och information har genom historiens gång fungerat som avgörande verktyg för vår fortsatta överlevnad. Dessa har hjälpt oss till samarbete, förståelse samt fungerat som ett varningens finger i hotande situationer. De har med andra ord utgjort biologiska drifter i vår natur. Det här gäller än idag med skillnaden att det utspelar sig i en modernare tappning än vad som var gällande för 100.000 år sedan.

Till dessa ytterligheter hör också ett ständigt pågående brus som gemene man behöver ta sig igenom för att de ska kunna visa sig från sin bästa sida. Hur det här går till skiljer sig från person till person eftersom vi alla är olika. Hänsyn behöver tas till såväl individuella som kollektiva faktorer när det kommer till tankar, känslor och beteende. Det är i avsaknaden alternativt bristen på verktyg för att ta sig igenom det nämnda bruset som konflikter av olika slag oftast uppstår. Både kommunikation och information förblir i dessa fall otillräcklig eftersom dessa verktyg besegras av bruset. Tänjs gränserna tillräckligt mycket kan det i värsta fall leda till just konflikter, krig och andra oklarheter. Detta kan exempelvis jämföras med när bebisen ska vaggas och gråtandet till varje pris ska försöka undvikas. Även i det fallet handlar det om ett slags brus där föräldern behöver de rätta verktygen för att ta sig igenom detsamma.

Magnusson advokatbyrå i skatterätt hanterar dagligen situationer där två parter förhåller sig oense. Alla uppdrag är välkomna för att rättvisa ska skipas.

Alla sätt är bra utom de dåliga

Medling och konflikthantering kan återfinnas på flera olika plan. Det kan handla om ett klassiskt gräl med någon familjemedlem där en förälder alternativt syskon får gå in och agera medlare. Det kan även röra sig om en dispyt på arbetsplatsen där överordnade alternativt kolleger försöker få de inblandade på andra tankar. Det finns även världsomspännande händelser där hela länder får gå in med syftet att försona bland de olika parterna.

En vital del i medlande och hantering av konflikter är att denna aktör till varje pris bör vara opartisk. Denna ska ha en objektiv syn på den aktuella situationen där ingen av de oeniga sidorna favoriseras. Det här kan skapa en felaktig typ av medling där det egentliga budskapet inte når fram. Det kan även ha en övervägande negativ påverkan på framtida sammandrabbningar.