Senast

Vinet som fredsmäklare

Att befinna sig i en konflikt privat eller på jobbet är alltid stressigt och slitsamt. Det behöver inte vara något enormt problem det handlar om, men hur liten osämjan än

Förmedla konflikthantering som MBA

Förkortningen MBA står för Master of Business Administration och är en fantastisk titel att erhålla för den som är intresserad av management, företagsdrivande och ledarskap. Den ger inte bara tyngd

Den oroliga själen

Människan är den enda levande varelsen som kan planera för sin och andras framtid. Hen kan idag agera utifrån hur den förväntade morgondagen ska se ut. Denna antecipatoriska egenskap har

Medling i skulder och tvister

Ibland kan det ske att en skuld eller en tvist om en sådan uppstår. Det här kan ske mellan privatpersoner, mellan olika företag eller mellan en privatperson och ett företag.

Konflikthantering inom Kriminalvården

När de flesta hör begreppet konflikthantering och medling så tänker de på olika större sammandrabbningar som krig mellan två länder. Detta är dock någonting som är vardag för vissa arbetsgrupper

frontpage