Den oroliga själen

Människan är den enda levande varelsen som kan planera för sin och andras framtid. Hen kan idag agera utifrån hur den förväntade morgondagen ska se ut. Denna antecipatoriska egenskap har både skapat fantastiska möjligheter och destruktiva begränsningar. I teorin låter det som ett väldigt bra verktyg men har i praktiken visat sig kunna få helt […]

Konflikthantering inom Kriminalvården

När de flesta hör begreppet konflikthantering och medling så tänker de på olika större sammandrabbningar som krig mellan två länder. Detta är dock någonting   som är vardag för vissa arbetsgrupper som exempelvis polisen och Kriminalvården. I de allra flesta fallen slipper man anlita en begravningsbyrå, så som lavendla.se, tack vare den goda utbildning som personalen inom […]

Svenska FN-förbundet

Det svenska FN-förbundet är en ideell organisation som grundades år 1957. Dess allra främsta uppgifter består av att skapa ett starkare och bättre utgångsläge för Förenta Nationerna. Den svenska grenen är en fristående medlemsorganisation, och är därför inte en del av FN-systemet. Organisationens kansli ligger beläget i Stockholm, och ungefär 5600 medlemmar finns fördelade på […]

Vad är medling?

Att medla innebär att förhandla fram en lösning i en konflikt eller tvistefråga. En medlare är ofta en opartisk person som arbetar för att parterna i konflikten ska kunna förlika sig och nå en överenskommelse som sätter stopp för konflikten. Diplomati är ett begrepp som kan användas som synonym till medling. I Sverige kan man […]

Alva Myrdal

Alva Myrdal levde mellan 1902 och 1986, och under den tiden hann hon med att utföra fler saker än de flesta hinner under två livstider eller fler. Myrdal var politiker, ambassadör och diplomat, och hon kände starkt för många frågor, däribland fred och kvinnors frigörelse. Hennes engagemang i fredsfrågor ledde till att hon tilldelades Nobels fredspris […]

Svenska fredsmäklare

När det kommer till fred och konflikthantering har Sverige länge varit en stormakt – åtminstone i fråga om kompetenta människor. Det finns nämligen flera diplomater och medlare som har svensk bakgrund. Vissa av dem har arbetat uteslutande inom internationella organisationer som FN medan andra har varit inblandade även i svensk politik. Klart är att Sverige […]