Folke Bernadotte

Folke Bernadotte var kusin till Gustaf VI Adolf, men det är inte på grund av sin kungliga familj som han är känd, utan för sina gärningar i livet. Folke Bernadotte var nämligen en svensk arméofficer och rödakorsledare, och framförallt var han diplomat, och bidrog till världsfreden genom att agera medlare i konflikten mellan Israel och […]

Harald Edelstam

Harald Edelstam är en av Sveriges mest kända diplomater. Under sin karriär arbetade han enligt ofta okonventionella metoder, som inte alltid gick hem hos hans överordnade, men för människor över hela världen har han blivit känd för sitt engagemang för mänskliga rättigheter, och för att ha räddat livet på många människor undan diktaturer. Det är […]

Nobels fredspris

Totalt delas det ut fem olika Nobelpris och ett av dessa är fredspriset. I Alfred Nobels testamente står det att priset skall delas ut till den person som gjort störst nytta för mänskligheten. Alfred Nobel ville att personer som på ett målmedvetet sätt arbetar för fred skall belönas för sitt arbete. Det första priset delades […]

Varför det är viktigt att lösa konflikter

De vanligaste konflikterna och meningsskillnaderna som vi kan stöta på i livet är på vår arbetsplats. Dessa konflikter kan orsaka både stress och skada för vår trivsel, relationer med kollegor och vårt arbetssätt. Konflikter som inte uppmärksammas av exempelvis chefer och som inte hanteras korrekt kan leda till destruktivt beteende. Detta kommer i sin tur […]

Konflikthantering behöver kommunikation: Konflikttriangeln

När en konflikt uppstår krävs det god kommunikation för att hantera den. Detta är tydligast och mest användbart i mindre sammanhang, till exempel mellan två barn. Man talar ofta om konflikttriangeln, vilket är en slags mall som kan appliceras på de flesta konfliktsituationer. Om vi håller oss till exemplet mellan två barn, så kan vi […]