Hur kan man lära sig medla på arbetsplatsen?

Svenskar har länge varit kända för att ha svårt att hantera konflikter och att medla. Konsensus är ett vanligt ord som vi ofta möts av och vilket betyder att vi alla ska försöka mötas på mitten och komma överens. Dock är detta ofta lättare sagt än gjort, men helt klart har vi fått se mer än en gång folk som inte alls delade samma åsikt, få böja sig för någon annan. Att knyta handen i byxfickan och tänka i det tysta har ofta varit förknippat med den moderne svensken. Och med detta kommer också förmågan att medla. Men kan egentligen vem som helst medla och vilka egenskaper bör man ha?

Ett bra verktyg att ha i bagaget

Att lära sig medla och utveckla den egenskapen kan vara till stor nytta i varje människas vardag och arbetsliv. Inte minst om du arbetar som chef eller någon sorts ledare och följaktligen ställs inför konflikter med medarbetare och i grupper. Därför går också många chefer en ledarskapsutbildning i syfte att förstärka sina kunskaper i bland annat medling och lyhördhet.

Den största orsaken till att konflikter uppstår på arbetsplatser är att de ansvarsskyldiga ,eller cheferna med ett bättre ord, inte besitter den kunskap som krävs eller missar de verktyg som behövs. Tyvärr intar inte många chefer rollen som neutrala utan blir en del av konflikten. Saker och ting kan då bli otydliga eller man försöker helt enkelt att dra sig ur hela historien vilket ofta leder till att konflikten trappas upp ännu mer. På samma gång ska en chef inte lägga sig i för mycket utan istället se till att ett konstruktivt samtal inleds.

Börja med separata samtal

Vid en konflikt är det bra att alla inblandade får göra sig hörda. Därför ska man som chef börja med att sätta sig ned och prata med den ena personen för att sedan lyssna enskilt på den andre. Då finns det två sidor av historien och man får bättre perspektiv på saker och ting. Utefter denna information kan sedan ett tredje möte inledas där båda parterna deltar och båda får säga sitt.

Ibland kan samtalen behövas tas per telefon och då är det viktigt att samtalet inte bryts eller blir stört på något annat sätt. En solcellsladdare från BeredskapSverige gör att ditt telefonbatteri håller lång tid och att du kan ha långa samtal utan att behöva oroa dig. Ibland kan man nämligen möta konflikter mellan parter som uppstår på grund av ett kontrakt eller avtal som missförstås eller ändringar mellan företag över gränserna eller anställda som inte kommer överens. Det finns helt enkelt inga gränser för när en konflikt kan uppstå, mellan vilka den sker och hur stor den kan bli.

Var förberedd så att ett viktigt samtal kan hållas när som helst och var som helst!