Nobels fredspris

Totalt delas det ut fem olika Nobelpris och ett av dessa är fredspriset. I Alfred Nobels testamente står det att priset skall delas ut till den person som gjort störst nytta för mänskligheten. Alfred Nobel ville att personer som på ett målmedvetet sätt arbetar för fred skall belönas för sitt arbete. Det första priset delades ut 1901. Det är den norska Nobelkommittén som varje år i oktober utser vem som skall få priset, som både kan ges till privatpersoner eller organisationer. Fram till 2017 har totalt 20 organisationer och 813 individer fått priset. Av dessa är 12 kvinnor. I samband med att pristagaren tillkännages ordnas det en fredspriskonsert i Oslo Spektrum, något som varit en tradition sedan 1994. På den här konserten uppträder musiker från olika länder och ofta är det kända världsstjärnor. Att erhålla Nobels fredspris är ett prestigefyllt erkännande för det arbete som utförts. Det är också ett pris som ofta kritiseras och diskuteras, eftersom det många gånger berör olika politiska handlingar.

Kritik mot fredspriset

Den första kontroversiella händelsen kring fredspriset inträffade i samband med förintelsen. Året var 1935 när den tyske pacifisten Carl von Ossietzky tilldelades priset. Dock förbjöds han av att lämna koncentrationslägret där han var fången, och fick inte någon möjlighet att hämta priset och bli hyllad. Året efter, 1936, förbjöd regeringen i Tyskland medborgare i landet att ta emot priset. Genom åren har det uppstått många diskussioner både kring flera kritiserade pristagare och de som inte vunnit priset. Några sådana är bland annat Henry Kissinger från USA som vann priset 1973. Han var med och förhandlade fram en fredsplan i Vietnam men blev kritiserad eftersom USA samtidigt förde krig i Kambodja. Shimon Peres, Yitzhak Rabin och Yassir Arafat är tre andra pristagare som fått kritik. De tilldelades priset 1994 för att de signerade ett avtal som skulle lösa upp konflikten i Israel. Något resultat av detta kunde man inte se, däremot spekulerades det i om Perez var inblandad i Israels kärnvapenprogram. En annan pristagare som fått utstå kritik är Aung San Suu Kyi. Över 300 000 namn samlades in för att pristagaren skulle lämna tillbaks priset.

Pristagare från Sverige

Vi har några svenskar som vunnit pris. Den första svensken någonsin som tilldelades priset var Klas Pontus Arnoldson, och året var 1908. Även Hjalmar Branting har belönats för sitt arbete som delegat i Nationernas Förbund. Han fick priset år 1921. Andra svenskar som fått priset är Nathan Söderblom och Dag Hammarskjöld. Av de 12 kvinnor som fått fredspriset fram till 2017 är en av dem svensk. Alva Myrdal tilldelades priset 1982 för sitt arbete med nedrustning genom FN. För att kunna tilldelas ett fredspris krävs det hårt arbete och ofta många års kämpande för mänskliga rättigheter. Är man intresserad av att i framtiden arbeta med frågor som rör fred är det bra att samla på sig så mycket arbetserfarenhet som möjligt inom olika branscher. På bemanning Stockholm kan man hitta tjänster som går att söka och som kan hjälpa en att samla viktig arbetslivserfarenhet, och lära en om människor och deras olika situationer.