Svenska FN-förbundet

Det svenska FN-förbundet är en ideell organisation som grundades år 1957. Dess allra främsta uppgifter består av att skapa ett starkare och bättre utgångsläge för Förenta Nationerna. Den svenska grenen är en fristående medlemsorganisation, och är därför inte en del av FN-systemet. Organisationens kansli ligger beläget i Stockholm, och ungefär 5600 medlemmar finns fördelade på 112 lokala föreningar. Verksamheten baseras på tre grundpelare, och dessa är tätt sammankopplade. Grundpelarna består av utveckling, fred och säkerhet och mänskliga rättigheter. Arbetet inrikes sker i form av information, påverkan, granskning, olika insamlingar och av internationellt arbete i viss utsträckning.

Mänskliga rättigheter och demokrati

Ett av de många områden som den svenska grenen arbetar med handlar om att stärka de mänskliga rättigheterna och demokratin runt om i världen. I första hand innebär detta att man arbetar med kunskapsspridning, opinionsbildning samt påverkansarbete. Detta är något som vår svenska organisation arbetar aktivt med, och anses vara en relativt stark aktör inom FN i just denna frågan. Att verka för flickors rättigheter, främst genom att stoppa barnäktenskap är också en gren där man är väldigt engagerad. lär dig mer på deras hemsida, där det finns gott om information att ta del av. Där får man också veta hur man blir medlem i organisationen och kan bidra till att göra skillnad.

Stöd det svenska FN-förbundet

Om man känner att man vill vara med och engagera sig och stödja det här oerhört viktiga arbetet så finns det flera sätt att göra det på. Man kan exempelvis välja att bli månadsgivare, och på så sätt stödja arbetet samtidigt som man tar ett tydligt ställningstagande för mänskliga rättigheter, fred och utveckling. Man kan även ge en gåva. Alla bidrag gör verklig skillnad, tillsammans räddar dessa gåvor livet på många av våra medmänniskor. Att verka för alla barns rätt till skolgång, mänskliga rättigheter och en värld fri från minor är något som är självklart för många av oss. Tillsammans kan vi göra skillnad, och det finns många sätt att visa sitt stöd på.