Fredsperioden Edo 1603 – 1868

Edo är namnet på en period i Japan då landet styrdes av klanen Tokugawa istället för av en kejsare. Perioden inledes 1603 och kom att avslutas 1868 med kejsarens återtåg till makten. Under Tokugawa Ieyasu ledning flyttades makten över landet från dåvarande kejsarfamiljens hemstad Kyoto till militärregimens Edo. Edo var på den tiden namnet på den stad vi idag känner som Tokyo. I mitten av 1600-talet stängdes gränserna in till landet, allt för att förhindra omvärldens inflytande på Japans invånare. 1717 stärktes isoleringen ytterligare då all import av utländsk konst och litteratur begränsades kraftigt. Efter ett inbördeskrig som härjade i Japan mellan 1867 och 1868 kunde kejsarfamiljen återigen ta tillbaka makten över landet och deras ställning i det japanska samhället återställdes.

Hur ser dagens Tokyo ut?

I dag ser staden annorlunda ut. Tokyo lockar folk från hela världen, däribland vår omtyckta kronprinsessa. Staden har mycket att erbjuda, både i form av kultur och shopping. Industrin i staden ses som världens mest framgångsrika och skryter med vinstdrivande företag inom såväl elektronik- som fordonsindustrin. 1872, bara några år efter Edoperiodens slut, infördes obligatorisk skolgång för både flickor och pojkar, något som ledde till att i stort sett hela befolkningen var läskunnig redan i början på 1900-talet. I den stora staden Tokyo trängs den gamla traditionella kulturen med den moderna. Eftersom landet, under Tokugawas ledning, nästan helt stängdes av från omvärlden resulterade detta i att den japanska kulturen blev väldigt särpräglad. Det var också under denna period som budo, sushi och andra kända japanska kulturfenomen uppstod. När Edoperioden var över öppnades Japan upp för omvärlden igen, men trots det har det västerländska levnadssättet haft svårt att slå rot i landet.

Vad hände efter Edoperioden?

Det decennium som följde Edoperioden hade ett stort inflyttande på den japanska kulturens utveckling. Stora förändringar skedde inom såväl politiken som ekonomin, kulturen och teknologin. Kanske kan det vara på grund utav det västerländska inflytandet på den japanska industrin som vi idag kan hyra komradio, lyssna på musik i diskreta små mp3 spelare och mycket annat. Japan ville nämligen, efter sin långa isolering, snabbt komma ikapp omvärldens framsteg och på så vis minska risken för kolonisation. Dock har västvärlden inte tagit över speciellt mycket. Som exempel är amerikanska filmer och serier inte lika stora i Japan som de är i de flesta andra länder. Detta för att Japan själv har en stor inhemsk medieproduktion, men även för att västerländsk humor inte slår lika bra i landet som den japanska gör.