Varför det är viktigt att lösa konflikter

De vanligaste konflikterna och meningsskillnaderna som vi kan stöta på i livet är på vår arbetsplats. Dessa konflikter kan orsaka både stress och skada för vår trivsel, relationer med kollegor och vårt arbetssätt. Konflikter som inte uppmärksammas av exempelvis chefer och som inte hanteras korrekt kan leda till destruktivt beteende. Detta kommer i sin tur att påverka verksamheten eller företaget negativt och kan leda till långa sjukskrivningar.

 

Konflikter uppstår vanligen mellan en eller flera kollegor på grund av de har olika åsikter, värderingar eller perspektiv. En vanlig typ av arbetsplatskonflikt är när någon känner att de inte får den uppskattning eller uppmärksamhet de förtjänar. Det kan till exempel handla om att personen inte fått den befattning som han eller hon önskat utan jobbet gick istället till en kollega. Det finns varnande exempel på när konflikter inte hanterats, vilket lett till allvarliga och oacceptabla konsekvenser som följd. Grundreglerna för när en konflikt bör hanteras omedelbart är när verksamheten och arbetsklimatet påverkas negativt, när någon medarbetare börjar må psykiskt dåligt eller om en medarbetare ber om hjälp.

 

Det är viktigt för dig som chef att agera snabbt och hantera konflikter när de uppstår. Ju snabbare en konflikt hanteras desto snabbare samt bättre kan konflikten lösas och medarbetarna kan återfå en god arbetsmiljö.

Det går att förebygga konflikter genom att rekrytera duktig personal som fungerar väl med de övriga medarbetarna. Ett bra sätt att hitta rätt medarbetare är att rekrytera via exempelvis Bravura. Det här är ett engagerat och effektivt rekryteringsföretag som kommer hjälpa dig att hitta en ny medarbetare med rätt kompetens. Bravura erbjuder även riskfri rekrytering, vilket innebär att du först hyr din nya medarbetare och anställer senare. En bra lösning som gör att du kan undvika problem som uppstår vid en felrekrytering.

Det är en viss skillnad mellan konfliktlösning och konflikthantering. Skillnaden mellan att lösa något och att hantera något beror helt på hur du går till väga när en konflikt uppstår. Konflikthantering ger inte någon långsiktig lösning utan fokus ligger på att lösa ett problem och man oroar sig inte över eventuella konsekvenser i framtiden. Konflikthantering bör istället ses som ett verktyg för att nå en lösning på ett problem, en väg framåt, men utgör inte konfliktlösningen. För att finna en långsiktig lösning på en konflikt behöver alla medarbetares upplevelser och behov tas i beaktande. Dessutom bör samtliga inblandade delta i hur situationen kan lösas, inklusive en plan för hur eventuella framtida konflikter bör hanteras.

Att inte hantera en konflikt på arbetsplatsen leder aldrig till något positivt. När en konflikt uppstår beror det vanligtvis på att en förändring av något slag behöver göras. Därmed inte sagt att det alltid är enkelt att lösa konflikter och olika konflikter kan behöva olika lösningar.