Folke Bernadotte

Folke Bernadotte var kusin till Gustaf VI Adolf, men det är inte på grund av sin kungliga familj som han är känd, utan för sina gärningar i livet. Folke Bernadotte var nämligen en svensk arméofficer och rödakorsledare, och framförallt var han diplomat, och bidrog till världsfreden genom att agera medlare i konflikten mellan Israel och Palestina. Han levde således ett intensivt men kort liv, då han år 1948 mördades av en israelisk terroristgrupp, 53 år gammal.

Bernadotte inledde sitt liv efter skolan med att göra militär karriär. Därefter fortsatte han med att inneha olika tjänster inom hovet. Han kom först in på den humanitära banan år 1943, då han utsågs till vice ordförande för Svenska Röda Korset. Hans farbror, prins Carl, var dock till åren gången vid det laget, 82 år gammal, vilket innebar att Bernadotte i praktiken övertog hela ansvaret för Röda Korset redan då. Han utsågs officiellt till ordförande tre år senare, 1946.

Mycket snart efter att han blivit vice ordförande ledde Folke Bernadotte ett flertal räddningsaktioner för organisationen. Bland de mest kända är kanske de vita bussarna, då han genom förhandlingar med bland annat Himmler lyckades organisera utförseln av 11 000 krigsfångar ut tyska koncentrationsläger mot slutet av andra världskriget.

Uppdraget att medla i Palestinakonflikten fick Bernadotte av FN:s generalförsamling i maj 1948. Det förslag till lösning på konflikten som Bernadotte utarbetat tillsammans med bland annat Storbritannien och USA föll dock inte i god jord hos många israeler, då det bland annat innebar att det skulle existera en palestinsk stat vid sidan om Israel. Ledningen för Sternligan, en israelisk terrorgrupp, bestämde därför att Bernadotte skulle avrättas. Hans aktioner var dock inte förgäves, då hans assistent som efterträdde honom lyckades med att förhandla fram en vapenvila.

Något som ibland kan kännas som en krigszon liknande Israel och Palestina är ens hem under en flytt – oftast fullt med kartonger som är mer eller mindre packade, smuts som har dragits in från alla vändor till och från flyttbilen och möbler som står huller om buller i väntan på att bli lastade. Dessutom brukar mycket av smutsen som man tidigare förträngt komma fram under en flytt, som dammet under soffan och bakom kylskåpet. Om man vill slippa så mycket av det kaoset som möjligt behöver man dock inte en fredsmäklare som Folke Bernadotte, utan en städfirma som kan hjälpa till med flyttstädning. Om du behöver hjälp med flyttstädning i Göteborg kan du gå in på Prohomeservice.se.