Lösa konflikter genom att medla smart

Alla har väl någon gång hamnat i en konflikt av något slag? Det kan hända både i privatlivet eller på arbetsplatsen. Det viktigaste är att våga reda ut det och inte låta känslorna ta över för att motverka en lösning. Vid vissa konflikter kanske även en tredje part behöver träda in och medla för bästa resultat.

 

Konflikter på arbetsplatsen

Vi är alla människor med olika sidor och man kan omöjligt älska varenda en, däremot måste alla kunna samarbeta. Men ibland medför detta att konflikter uppstår och vid stora sådana är det alltid en chefs ansvar att se till att konflikthanteringen utförs och att en lösning kommer till stånd.

Att kunna medla vid konflikter och lösa tvister kräver att man äger kunskap och kännedom huruvida man bäst går tillväga. Det som kanske är bäst konflikthantering på arbetsplatsen kanske inte alls är den bästa lösningen hemmavid. I Aftonbladet finns tips på “hur” man på bästa sätt grälar och hur man som person går starkare ur en konflikt. Det finns även kurser att läsa för att lära sig mer och fördjupa sig i konflikthantering. Många utbildningar finns på distans och att göra Högskoleprovet kan öka chanserna till att komma in på sådan utbildning. På webbplatsen Hpguiden.se finns mycket att hitta gällande dessa utbildningar.

Chefens ansvar vid konflikter

 

Att vara chef innebär ansvar för alla anställda. Även om man kan kräva att vissa konflikter får lösas av de inblandade själva kan det ibland gå så långt att en chef måste träda in och hantera konflikten. Det är inte ovanligt. Då gäller det som chef att kunna vara lyhörd för de berördas uppfattade situation och absolut inte favorisera någon utan vara helt objektiv. Detta kan låta enkelt men i praktiken kan det vara mycket tufft. Ett chefskap kräver mer än att bara göra alla nöjda och glada. Alla konflikter kan inte lösas så att alla inblandade blir helt nöjda. Viktigast är att se till att den allra bästa lösningen genomförs som alla kan acceptera. För chefer kan detta vara ett betungande ansvar men det finns kurser att gå för att lära sig konflikthantering och bidra till att lättare genomföra lösningar och medla mellan sina anställda vid behov.

Gräl hemmavid sker i allas hem och det är inget konstigt med det. Alla familjer, vänner eller par grälar någon gång och ibland behöver man få ur sig det som finns inombords. Många kallar det för att “rensa luften”. På denna webbplats finns tips om konflikter. Det viktigaste efteråt är att kunna säga förlåt och bli sams igen. Där kan det dessvärre finnas personer som har svårt att säga just det ordet. Förlåt kan vara ett laddat och svårt ord för många. Då är det viktigt som föräldrar – om det handlar om konflikter och gräl mellan barn – att lära dem förstå vikten av detta ord. Det är i barndomen vi formas och har vi redan där fått se svårigheter med att hantera det ordet kan en konflikt bli onödigt lång och kanske till slut omöjlig att lösa.