Dag Hammarskjöld

Dag Hammarskjöld är en av Sveriges mest kända diplomater. Han var förutom diplomat även en framstående nationalekonom, men han är sannolikt mest känd för omvärlden för att mellan 1953 och 1961 ha innehaft posten som FN:s generalsekreterare.

Hammarskjöld var den andra personen någonsin att inneha positionen. Han tog över efter norrmanen Trygve Lie, under något märkliga omständigheter. Hammarskjöld hade vunnit anseende inom FN genom att ha arbetat för OEEC, Organisation for European Economic Co-operation, men har var trots det långt ifrån ett självklart val som generalsekreterare. Faktum var att posten bara blev tillgänglig på grund av att Sovjetunionen hade bojkottat den dåvarande generalsekreteraren, tidigare nämnda Trygve Lie. Hammarskjöld var inte generalförsamlingens förstahandsval; fyra kandidater hade föreslagits före honom, men alla hade avslagits av Sovjetunionen. Till slut föreslog britten Anthony Eden Hammarskjöld som kandidat, och den 7 april 1953 valdes han till posten. Han fick då 57 röster av 60. Han valdes även en andra gång år 1957.

Hammarskjölds tid som FN:s generalsekreterare präglades av konflikt och oro, då efterkrigstidens öst- och västblock påverkade all internationell politik. Trots detta lyckades Hammarskjöld åstadkomma flera diplomatiska vinster för freden i världen. Bland det första han gjorde var till exempel att få ett antal amerikanska piloter frisläppta, som suttit som krigsfångar i Kina sedan Koreakriget. Han är även känd för att ha anordnat två konferenser i Genève rörande nedrustning av kärnvapen. För sina insatser tilldelades Hammarskjöld postumt Nobels fredspris år 1961. Han hade gått bort så sent som i september månad samma år, i Nordrhodesia (nuvarande Zambia).

Även om man ofta tänker på just den typ av internationell medling som Dag Hammarskjöld ägnade sig åt i FN när man hör ordet, pågår medling mellan grupper och människor varje dag på en mängd olika nivåer i samhället. När man går till sin arbetsplats varje dag medlar man sannolikt små mikrokonflikter mellan olika kollegor utan att man tänker på det. Ett annat sätt att lösa mindre konflikter på arbetsplatsen kan vara att tillägna en dag åt teambuilding. En perfekt plats att anordna teambuilding i Stockholm är Äventyrsbanan. Då får man dessutom komma bort från innerstan en stund, och uppleva naturen.