FN och fredsbevaring

Världen är fylld av olika problemområden och konflikter. Det går inte en dag utan att nyheterna rapporterar om ännu en uppblossad konflikt någonstans i världen. Lyckligtvis har Förenta nationerna (FN) beslutat sig för att i allra möjligaste mån hjälpa till på ställen som dras med långdragna konflikter. Det innebär att FN lägger resurser på att skicka hjälp till platser som nyligen har haft krig och på så sätt bidra till att området i fråga förblir relativt stabilt. Hjälpen kan komma i en lång rad olika former och anpassas efter områdets lokala förutsättningar för att den ska fungera effektivt när den sätts in.

Ett vanligt sätt som FN:s fredsbevarande insatser hjälper till på är att upprätthålla lag och ordning. Många regioner som nyligen har gått igenom ett upprivande krig saknar en fungerande rättsapparat. Kanske är det korruption som ligger bakom en illa fungerande polisverksamhet eller så saknas det adekvat utbildning och resurser för att kunna upprätthålla lagen. I dessa fall kan FN-soldater och annan utbildad personal se till att lagar upprätthålls för att förhindra att regionen faller ned i kriminalitet. Ibland kan FN också behöva bistå med rättshjälp när domstolarna i regionen inte fungerar på ett lämpligt sätt.

I FN:s fredsbevarande insatser är tre ledord extra viktiga. Det första är samtycke som innebär att det ska finnas en vilja hos landet i fråga att ta emot FN-soldaterna. Eftersom hjälp fungerar som mest effektivt i samarbete med landets styrande gäller det att det finns en bra kommunikation mellan internationella hjälporganisationer och regeringen. Det andra ledordet är neutralitet. Det innebär att FN inte ska ta ställning för någon av de stridande parterna i en konflikt. Det tredje ledordet är icke-våld förutom i självförsvar. Det innebär att FN inte ska inleda några anfall eller på annat sätt använda offensivt våld i konflikten.

Frågan om medling och konflikthantering är inte bara viktig ur ett internationellt perspektiv. Det är en relevant fråga även för chefer och andra ledare som behöver ta itu med konflikter på daglig basis. Ett sätt att förbättra sin förmåga till medling är att gå en ledarskapsutbildning. Där kan du få värdefulla kunskaper inom konflikthantering och ledarskap.