Senast

Konflikthantering inom Kriminalvården

När de flesta hör begreppet konflikthantering och medling så tänker de på olika större sammandrabbningar som krig mellan två länder. Detta är dock någonting som är vardag för vissa arbetsgrupper

Konflikthantering och medling

Var och en av oss ingår i flera olika former av grupper, till exempel arbetslaget, familjen, träningslaget, eller skolklassen. I varje grupp tar eller får vi olika roller som gör

Svenska FN-förbundet

Det svenska FN-förbundet är en ideell organisation som grundades år 1957. Dess allra främsta uppgifter består av att skapa ett starkare och bättre utgångsläge för Förenta Nationerna. Den svenska grenen

Nobels fredspris

Totalt delas det ut fem olika Nobelpris och ett av dessa är fredspriset. I Alfred Nobels testamente står det att priset skall delas ut till den person som gjort störst

Fredsperioden Edo 1603 – 1868

Edo är namnet på en period i Japan då landet styrdes av klanen Tokugawa istället för av en kejsare. Perioden inledes 1603 och kom att avslutas 1868 med kejsarens återtåg

Harald Edelstam

Harald Edelstam är en av Sveriges mest kända diplomater. Under sin karriär arbetade han enligt ofta okonventionella metoder, som inte alltid gick hem hos hans överordnade, men för människor över

Dag Hammarskjöld

Dag Hammarskjöld är en av Sveriges mest kända diplomater. Han var förutom diplomat även en framstående nationalekonom, men han är sannolikt mest känd för omvärlden för att mellan 1953 och

Vad är medling?

Att medla innebär att förhandla fram en lösning i en konflikt eller tvistefråga. En medlare är ofta en opartisk person som arbetar för att parterna i konflikten ska kunna förlika